Branschorganisationen Energiföretagen Sverige AB företräder huvudsakligen de stora elproducenterna och nätägarna i Sverige. Denna lobby organisationen startades i samband med avregleringen på 90- talet i syfte att kontrollera elmarknaden för sina medlemsföretags räkning.

Energiföretagen Sverige AB är väldigt framgångsrika i sin verksamhet. Deras stab av jurister har i funktion av remissinstans en stor påverkan redan i tidigt stadium i lagstiftningen genom att de får möjlighet att yttra sina synpunkter på förarbeten till lagar som komma skall. På så vis ligger dem alltid steget före innan ett case blir omtvistad och eventuellt måste prövas i domstol.

Gör först, fråga sen

Detta har visat sig upprepade gånger sedan avregleringen av elmarknaden. Exempelvis överrullningen av miljardintäkter till elnätsbolagen, där Energiföretagen vann i domstolen mot Konkurrensverket och Energimarknadsinspektionen om att få öka intäkterna från elnätet. Ett annat exempel är de stora elproducenterna som praktiskt taget har ett sugrör rakt in i SvK allmänna kassa för att täcka sina egna investeringar i grön omställning av kraftproduktion. Elproducenterna måste stabilisera nätet för att väga upp för att de samma minskat sin planerbara elproduktion. Nya lukrativa marknader växer fram för att säkerställa reserver för effektbalans såkallad mothandel. Betalda uppkopplingar av dyra kraftinstallationer, särskilt till havs. Allt detta vill elproducenterna att det allmänna skal garantera på förhand sån att dem själva kan sätta prislappen när avtalet är klart.

Detta följer en logik som är lika enkel som genial, genom att avveckla planerbar kraftproduktion orsakas en effektbrist. En brist som såklart driver upp elpriset dagar det inte blåser. Eftersom Energiföretagen vet om allt detta kommer ingenting som en överraskning, allt är planerat och exekvera in i minsta detalj.

Tar marknaden som sin gisslan

Normala företag använder sin intjäning, sin vinst på satsat kapital till att investera för framtiden. Detta gäller dock inte för Energiföretagen Sverige AB och deras medlemmar. När Vattenfall säger att det inte är lönsamt att producera el i Ringhals verken menar dem egentligen att dem tjänar mer om den avvecklas.

Energiföretagen har genom sina inflytelserika medlemmar nästla sig in i alla relevanta delar av myndighets Sverige. Ett exempel är hur deras dotterbolag Konsumenternas Energimarknadsbyrå AB i media utger sig för att vara en myndighet, i syfte att dölja sin direkta påverkan.

 

Svartlista privata elbolag som inte är medlemmar

Producenternas branschorganisation är så oblyga att de döpt sitt helägda dotterbolag till Konsumenternas energimarknadsbyrå AB. Genom att dela ut styrelseplatser till bland annat Konsumentverket och Energimarknadsinspektionen har de i media lyckats tvätta bort sin uppdragsgivares ägarskap i syfta att vilseleda marknaden att det är konsumenterna som producenterna värnar om.

I själva verkar är detta ännu ett verktyg att stävja den fria konkurrensen på marknaden genom att blockera privata elbolag inträde i organisationen samt svartlista de offentligt, utan att presentera konkreta bevis på vem eller vad klagomålen härstammar från.

Sätter konkurrensen ur spel

Anledningen är att producenterna vill fortsätta kontrollera elmarknaden. Genom att en betydande majoritet av alla elkunder har sitt kundförhållande med ett bolag i Energiföretagens stora elhandelsföretag kan elproducenterna till en var tid veta vad som är förväntad förbrukning på marknaden nästa dag. Det möjliggör strategisk budgivning genom att lägga ut lite för lite ström till sälj än vad kunderna efterfrågar. Visst är det märkligt att elproducenterna själva varnar för fenomenet först när nya elhandelsmodeller kommer på tal!

Med andra ord flyttar marginalprisättningen elpriset uppåt, helt i linje med medlemmarnas önskemål om att kunna generera högst avkastning på sitt egna produktion. Ett elhandelsbolag ägt av en elproducent kommer alltid ha intresse av högre elpriser, sådan är marknadsekonomi.

Alla tjänar -utom den som betalar 

Problem som detta uppstår när bocken vaktar havresäcken, när vargen får beröm för sina fina fårakläder och när kriminella karteller tillåts vara med att stifta lagarna. Ingen av våra politiker verkar heller vara intresserade att göra något åt saken eftersom högre elpriser betyder högre skatteintäkter och utdelning från Vattenfall.