Du har blivit lurad. Lurad av en organisation som säger sig värna om dig som konsument, men som i själva verket är en del av ett stort kartellnätverk som vill hålla dig fången i dyra och dåliga elavtal. En organisation som vilseleder media och konsumenterna med falsk information och manipulativa metoder.

 

Organisationen heter Konsumenternas Energimarknadsbyrå AB och påstår sig vara en oberoende byrå som informerar om och ger råd samt vägledning i frågor som rör el- och gasmarknaden. Men det finns inget oberoende i Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Konsumenternas Energimarknadsbyrå ägs till 100 procent av Energiföretagen Sverige AB, en branschorganisation för företag som producerar, distribuerar och säljer el och värme.

 

Det betyder att de har ett gemensamt intresse av att gynna sina egna medlemmar på bekostnad av dig som konsument och för oberoende elbolag . De gör det genom att svartlista elbolag som inte är medlemmar i Energiföretagen Sverige AB eller som inte betalar en avgift till Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Det är medlemmarna i branschorganisationen som koordinerar klagomål till byrån som sedan byrån sekretessbelägger. Det finns ingen insyn i vem som står bakom klagomålen som den svarta listan baserar sig på.

 

Du har rätt att veta sanningen om denna skandal som kostar dig tusentals kronor varje år. Du har rätt att kräva ett stopp på detta fiffel som bryter mot konkurrenslagen och konsumenträtten. Du har rätt att stå upp mot branchorganisationer som utger sig för att vara oberoende konsumentorgan som svartlistar elbolag som inte är deras medlemmar i syfte att vilseleda konsumenterna.