Elkoll.se är en oberoende informationskanal som är kritisk mot höga strömpriser.

Vi som står bakom sidan jobbar eller har jobbat i flera sektorer inom elbranschen.

Vi ämnar att granska hela marknaden, från stat till producent, handlare och nätägare.