Det finns en mörk sida av den svenska elmarknaden som du kanske inte känner till. En sida där elproducenter samarbetar i hemlighet för att minska utbudet av el så de kan höja priserna på din bekostnad. De kallar sig för en branschorganisation, men i själva verket är de en kartell.

En kartell är ett olagligt samarbete mellan konkurrerande företag med avsikt att påverka konkurrensen på marknaden. Karteller leder till högre priser och sämre produktutbud till skada för konkurrensen, konsumenterna och samhällsekonomin.

Men det hindrar inte dessa producenter från att fortsätta sitt fusk. De träffas regelbundet och kommer överens om att inte tävla mot varandra utan istället påverka prissättning och dela upp marknaden. De utger sig för att vara en rådgivande instans för konsumenternas intressen, men i själva verket berövar de dig på en rättvis affär.

Du har rätt att veta sanningen om denna kartellbildning som hotar din plånbok och din valfrihet. Du har rätt att kräva ett stopp på detta bedrägeri som underminerar den fria marknaden och låga elpriser. Du har rätt att stå upp mot Energiföretagen Sverige AB och elpriser som inte har någon förankring i reella produktionskostnader.