Jag pratar såklart om Dagens Nyheter och deras ”Fakta i frågan”. Den är snyggt producerad, men utvalda delar består av dolda faktafel och påståenden att bara en PR byrå kan ligga bakom den.

Det jag talar om är att DN väljer att introducera ett nytt koncept för sina läsare. Pay-as-clear, eller marginalprissättning av el. Det betyder att det är marginalkostnaden för den dyraste levererade kWh i systemet som sätter priset för all ström såld den timman. Utan närmare beskrivning, annat än en glädjekalkyl att billig dansk vindkraft sparar vatten i svenska magasin, så den kan säljas dyrare efteråt, väljer DN att få auktionsmetoden att framstå som allmänt använd. DN påstår utan att exemplifiera att ”principen tillämpas på andra fria marknader med god konkurrens.” Punkt slut.

Dock är det bara på elgrossistmarknaden detta fenomen existerar (i stor skala). Den som kan nämna någon annan marknad där denna auktionsprincipen används får gärna maila.

För den som har sett hur producenterna systematiskt håller tillbaka den billiga strömmen från att komma ut på marknaden är inte förvånad. En stor producent med flera vattenkraftverk längs en stor älv kan göra detta genom att spara volym i magasinen, de kan också släppa förbi vattnet i vissa kraftverk om det skulle vara ofördelaktigt att producera strömmen i den tidpunkten. Syftet med detta är att maximera vinst genom produktionsplanläggningen, att låta efterfrågan möta utbudets dyra prisnivå tidigare än vad den annars ville gjort. Med den insikten är det inte konstigt att producenterna slåss med näbbar och klor, läs lobbying och PR, för att bevara sin unika (sär)prissättning.