De stora statliga och kommunala elbolagen har tagit makten över elmarknaden i Sverige. De vet hur mycket el du förbrukar och producerar mindre ström än vad som behövs så att priset blir dyrare än normalt. De äger också både elproduktionen och elnätet och kan ta ut höga avgifter från dig som konsument. Dessutom har cheferna skyhöga löner och fallskärmar som bekostas av dina pengar.

 

Detta är den chockerande sanningen som en anonym källa inom ett av de stora elbolagen berättar för oss i en exklusiv intervju. Källan har arbetat i flera år på elbolaget och har sett hur det går till bakom kulisserna.

 

 “Vi manipulerar utbudet för att kunna maximera vårt vinstuttag”

 • Hur fungerar det egentligen på er arbetsplats? Hur bestämmer ni hur mycket ström ni ska producera?

Vi får reda på alla kundernas elförbrukning genom automatiska mätare som skickar data varje timme. Denna data använder vi för att laga en profilkurva på alla kunders elförbrukning. När vi vet hur mycket ström kunderna behöver så anpassar vi vår produktion efter det. Vi producerar inte så mycket el som kunderna behöver, utan lite mindre. Det gör vi för att skapa ett konstlat underskott på marknaden som driver upp priset.

 • Men är inte det olagligt? Bryter ni inte mot konkurrenslagen eller någon annan lag?

Nej, det är inte olagligt. Alla större elproducenter har produktionsplanläggare som sysslar med detta. El lagen är i princip skriven av oss producenter. Det finns inga regler som säger hur mycket vi måste producera eller hur vi ska sätta våra priser. Vi kan göra vad vi vill så länge vi inte bryter mot några miljökrav eller säkerhetskrav.

 • Men är det inte omoraliskt? Tänker ni inte på kunderna som får betala mer för sin el?

Nej, det bryr vi oss inte om. Firman tänker bara på våra egna intressen och vår egen vinst. Kunderna är bara ett medel för att tjäna pengar.

 

“Cheferna är giriga och har löner på flera miljoner om året”

 • Hur ser lönestrukturen ut på ert bolag? Hur mycket tjänar cheferna jämfört med de vanliga anställda?

Cheferna har löner på flera miljoner om året, plus bonusar och förmåner. De vanliga anställda har betydligt lägre löner och inga bonusar eller förmåner.

 • Vad tycker du om det? Är det rättvist?

Nej, det är inte rättvist. Det är orättvist att cheferna tar åt sig så mycket pengar när de inte gör något speciellt för att förtjäna dem. De sitter bara i sina kontor och fattar beslut som gynnar dem själva men skadar kunderna och samhället.

 • Har du något exempel på ett sådant beslut?

Ja, till exempel när de bestämde sig för att lägga ner flera kärnkraft- och kraftvärmeverk i södra Sverige där det finns ett stort behov av el. Det gjorde de för att kunna importera dyrare el från andra länder där de har affärsintressen, allt för att driva upp priset på den sålda elen här hemma.

“Jag skäms över att jobba här”

 

 • Varför kontaktade du Elkoll.se? Vad vill du uppnå med denna intervju?

Jag berättar detta för er nu för att jag skäms över att jobba här. Jag vill uppmärksamma folk på vad som händer på elmarknaden i Sverige och hur de blir lurade av de stora elbolagen.

 • Har du något råd till kunderna som vill slippa betala för mycket för sin el?

Ja, mitt råd till kunderna är att välja ett oberoende elbolag utan egen elproduktion eller nät. Det finns flera fördelar med det:

T.ex. så bidrar du med att minska korruptionen på marknaden eftersom du bryter de stora bolagens informationsfördel och möjlighet att manipulera utbudet efter sina egna intressen. Dessutom leder ökad konkurrens på marknaden till lägre priser eftersom du ger de mindre och oberoende aktörerna en chans att växa och utmana de stora bolagens dominans.

”Smutskastar våra konkurrenter”

Du har berättat om hur de stora elbolagen sprider vilseledande information till kunderna om elmarknaden och olika elavtal. Men det är inte allt, eller hur? De har också ett sätt att smutskasta andra aktörer på marknaden genom en varningslista. Kan du berätta mer om det?

Ja, det stämmer. De stora elbolagen har en varningslista som de publicerar genom sitt dotterbolag Konsumenternas energimarknadsbyrå. Den varningslistan innehåller namnen på elhandelsbolag som inte är medlemmar i branchorganisationen Energiföretagen AB.

 • Men vad är det för fel med det? Är det inte bra att varna kunderna för dåliga elhandelsbolag?

Jo men nu ljuger producenterna för de vill inte visa att de själva har klagomål, det är inte bra. Det är falskt och orättvist. Den listan är till för att baktala våra konkurrenter och skapa klagomål hos dessa. Den tar inte hänsyn till hur många kunder eller avtal de olika bolagen har eller hur allvarliga eller befogade klagomålen är. Den visar heller inte hur många klagomål de stora bolagen själva har fått från sina egna missnöjda kunder.

 • Hur använder ni varningslistan i ert arbete?

Vi använder den när vi försöker vinna tillbaka kunder som vill byta elhandelsbolag. Ett elavtal har alltid två parter förutom kunden i fråga, nämligen den gamla och den nya elhandelsbolaget. När en kund vill gå över från ett bolag till ett annat har man mellan två och fyra veckor på sig att vinna tillbaka kunden. Då ringer vi upp kunden som vill lämna och varnar dem för företagen som är på svarta listan. Vi säger att de kommer att ångra sig om de byter till ett oseriöst bolag som har massor av klagomål från sina tidigare kunder.

”Det är vi som lurar kunderna på elmarknaden”

 • Men fungerar det verkligen? Tror ni verkligen att ni kan lura folk så lätt?

Ja, det fungerar faktiskt ganska bra. Många människor blir osäkra och rädda när de hör talas om problem med andra bolag. De tror att vi vet vad vi pratar om eftersom vi jobbar inom branschen och eftersom vi hänvisar till den ”oberoende” Konsumenternas energimarknadsbyrå som låter trovärdig och neutral.

 • Och medierna då? Uppmärksammar de inte detta bedrägeri?

Nej, medierna gör inget åt detta. Tvärtom hjälper de oss att sprida vår propaganda genom att citera Konsumenternas energimarknadsbyrå som en oberoende myndighet och expert källa när de rapporterar om elmarknaden eller elpriserna. De basunerar också ut den svarta listan varje kvartal utan att ifrågasätta dess giltighet eller relevans. Ingen verkar bry sig om vad som är rätt eller fel längre. Rätt blir fel och fel blir rätt, producenterna kallar sig för att vara på konsumenternas sida och mainstream media verkar inte bry sig om att de vilseleder allmänheten. Bara se elpriserna högre än någonsin och ändå är det ingen som vill se elefanten i rummet.